Αρχική Σελίδα » Pegasus Web App modules

Pegasus Web App Modules 

Web App Module Δραστηριοτήτες

 

Με το Module Δραστηριότητες μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις επαφές των χρηστών της εφαρμογής με τους Συναλλασσόμενους.

Χαρακτηριστικά - Δυνατότητες:

  • Ημερολόγιο ανά ημέρα, δυνατότητα αναζήτησης ανά Χρήστη/Κατάσταση/Είδος επαφής.
  • Διαχείριση  εκκρεμοτήτων.
  • Πρότυπες δραστηριότητες
  • Διαχείριση Αναμονής/Σκοπού/Στόχου 

    Εφαρμογές που περιέχεται το module 

        Pegasus Web App CRM

        Pegasus Web App ERP Start UP

 

    Προστίθεται στις εφαρμογές

 

       Pegasus Web App e-Champion

       Pegasus Web App e-Commerce

       Pegasus Πυρήνας Web App

       Pegasus Web App e-Hotel

       Pegasus Web App e-Courier

       Pegasus Web App e-Service

       Pegasus Web App e-Delivery

 
 

    Προαπαιτούμενα Modules

 

       Web App Module Συναλλασσόμενοι

 

Ηermes Μodule Μαζική Αποστολή e-mail

 

Το module Μαζική Αποστολή email (mass mails) αποτελεί μία καινοτόμο προσθήκη στις Web Εφαρμογές Pegasus. Συνδυάζει τις απίστευτες δυνατότητες του Web CRM  και μας επιτρέπει όχι μόνο να εκτελούμε στοχευμένη επικοινωνία σε target groups αλλά και να λαμβάνουμε το feedback της επικοινωνίας.

Δηλαδή ποιοί έλαβαν το email, ποιοι έκαναν unsubscribe, ποιοι το διάβασαν και ποιοι έκαναν κλικ σε υπερσύνδεσμο. Μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι μία ακόμα μέθοδος αποστολής!!!

 
 

   Προστίθεται σε όλες τις εφαρμογές

 
 
 

   Προαπαιτούμενα Modules

 

         Hermes Module Hermes Site Kernel

         Web App Module Συναλλασσόμενοι

 

Web App Module Παραστατικά Πελάτων

To module Παραστατικά Πελατών επιτρέπει τη Διαχείριση, Έκδοση/Ακύρωση και Εκτύπωση των Παραστατικών καθώς και το μετασχηματισμό παραγγελιών. Η προσθήκη του είναι απαραίτητη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της επιχείρησής σας και σας επιτρέπει να έχετε μία συνολική εικόνα της Οικονομικής Καρτέλας του Πελάτη σας.

Για το e-Hotel module, σημειώστε ότι η τιμολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Πελάτη Λιανικής είτε στο Ταξιδιωτικό Γραφείο με το οποίο συνεργάζεστε. Συνίσταται η χρήση του παράλληλα με το module Συμβόλαια.   

 

   Εφαρμογές που περιέχεται το module 

         Pegasus Web App e-Hotel

         Pegasus Web App ERP Start UP

 

   Προστίθεται στις εφαρμογές

 

         Pegasus Web App e-Champion

         Pegasus Web App e-Commerce

         Pegasus Πυρήνας Web App

         Pegasus Web App e-Courier

         Pegasus Web App e-Service

         Pegasus Web App e-Delivery

 

   Προαπαιτούμενα Modules

         Web App Module Πελάτες

         Web App Module Λογιστήριο

         Web App Module Αποθήκη

         Web App Module Ορισμοί Παραστ.

         Web App Module Κινήσεις Ειδών

Web App Module Προμηθευτές

Προβολή και Παρακολούθηση των στοιχείων και  καρτέλων των Προμηθευτών. Έχουμε επίβλεψη των απλών οικονομικών κινήσεων που αφορούν στους προμηθευτές.

 

   Εφαρμογές που περιέχεται το module 

         Pegasus Web App ERP Start UP 

 

   Προστίθεται σε όλες τις εφαρμογές

 

   Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενα Modules

 

Web App Module Παραστατικά Προμηθ.

Απαραίτητη προσθήκη για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη Διαχείριση των Προμηθευτών. To module σας επιτρέπει τη Καταχώρηση Παραστατικών Αγορών για τη ταυτόχρονη ενημέρωση της Αποθήκης αλλά και των Λογαριασμών των Προμηθευτών 

 

   Εφαρμογές που περιέχεται το module


         Pegasus Web App ERP Start UP

 

   Προστίθεται στις εφαρμογές

 

         Pegasus Web App e-Champion

         Pegasus Web App e-Commerce

         Pegasus Πυρήνας Web App

         Pegasus Web App e-Courier

         Pegasus Web App e-Service

         Pegasus Web App e-Delivery

 

   Προαπαιτούμενα Modules

         Web App Module Λογιστήριο

         Web App Module Προμηθευτές

         Web App Module Ορισμοί Παραστ.

         Web App Module Κινήσεις Ειδών

 
 

Hermes: Rest Api

 

   Προστίθεται στις εφαρμογές

 

         Pegasus Πυρήνας Web App

         Pegasus Web App e-Courier

         Pegasus Web App Business Portal

         Pegasus Web App CRM

         Pegasus Web App ERP Start UP

 
 
 

   Προαπαιτούμενα Modules

 

         Web App REST Service

         Hermes Module Hermes Site Kernel

 

Pegasus Courier Mobile App

To Pegasus Courier App συγχρονίζει με το Pegasus Web App Courier και δίνει την δυνατότητα οn-line διαχείρισης του δρομολογίου του οδηγού.

Ο οδηγός μπορεί να δει όλα τα στοιχεία των voucher του δρομολογίου του και να αλλάξει κατάσταση σε αυτά.
Εφόσον η νέα κατάσταση απαιτεί υπογραφή από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη εμφανίζεται στην εφαρμογή οθόνη για την υπογραφή.

Η εφαρμογή είναι δίγλωσση (ελληνικά-αγγλικά)
Απαιτεί Internet μόνο τη στιγμή του συγχρονισμού.

Όλες οι οθόνες της εφαρμογής παραμετροποιούνται πλήρως από το Pegasus Web app. Έτσι, πολύ εύκολα μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε τα λεκτικά τις εφαρμογής , τα πεδία που εμφανίζονται ανά κατάσταση και την αναλυτική προβολή του voucher.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

 
 

   Προστίθεται στις εφαρμογές

         Pegasus Web App e-Courier

 
 

   Προαπαιτούμενα Modules

         Web App REST Service

         Mobile App Courier (Back End)