Αρχική Σελίδα » Εμπορικές επιχειρήσεις
     

Εμπορικές επιχειρήσεις

  Η ορθή διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων αποτελεί το κλειδί για τη συνεχή ανάπτυξη και κερδοφορία της σύγχρονης επιχείρησης. Το λογισμικό Pegasus σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με βάση υψηλού επιπέδου τεχνικές προδιαγραφές, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία ώστε να καλύψει κάθε ανάγκη και διαδικασία που έχει ένας επιχειρηματικός οργανισμός.  
  Η επιλογή μίας εφαρμογής Pegasus ως business software είναι μία επένδυση συγκριτικά χαμηλού κόστος με λοιπές λύσεις (value for money). Συνιστά την ιδανική εφαρμογή για ένα ευρύ φάσμα εταιριών όπως μικρές & πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, μεσαίες και μεγάλες εταιρίες με σύνθετες απαιτήσεις, αλυσίδες καταστημάτων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών ή μονάδες παραγωγής \ τυποποίησης προϊόντων.  
   
 

Το λογισμικό εμπορικής διαχείρισης Pegasus διακρίνεται για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρέχει. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:

η αυτοματοποίηση των διαδικασιών με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας εκτέλεσης, η έγκαιρη παροχή της πληροφορίας για τη λήψη ορθών αποφάσεων
η ευελιξία και η επεκτασιμότητα ώστε με τη προσθήκη modules να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της δικής σας επιχείρησης
σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας σχεδιασμένο με τη λογική της απλότητας ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες άμεσα και αξιόπιστα
το προσιτό κόστος κτήσης, τη fast start διαδικασία εγκατάστασης και την άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες παραμετροποίησης
η προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες εξωστρέφειας με τη Globality λειτουργία που “απελευθερώνει” την επιχείρηση στο web
η απουσία χρεώσεων ανά θέση εργασίας ώστε τίποτα να μην στέκεται εμπόδιο στην ανάπτυξη της εταιρίας σας
   
 
Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης Pegasus:


      
μElite [MySQL]  
ERP Start Up  
 Retail ERP Start Up   
ERP Basic 
 

  κάνετε το πρώτο βήμα για τη μηχανογράφησή σας  

  το κατάλληλο εργαλείο για την επιχείρησή σας  

η ιδανική λύση για την εντατική λιανική

  το βασικό στήριγμα για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Αριθμός χρηστών \ Θέσεις εργασίας   unlimited  unlimited  unlimited  unlimited 
Άνοιγμα \ κλείσιμο χρήσης    χωρίς  χωρίς    χωρίς  χωρίς  
Δυνατότητα προσθήκης module   
✓ 
✓ 
 ✓
 Δυνατότητα επικοινωνίας με την ιστοσελίδα  
 ✓
✓ 
✓ 
 Δυνατότητα γέφυρας με λογιστικές εφαρμογές  
✓ 
 ✓
 ✓
Ενσωματωμένο module με CRM   
✓ 
✓ 
✓ 
   περισσότερα περισσότερα  περισσότερα  περισσότερα